Miljöarbete - Tänk globalt agera lokalt

I vårt arbete som revisorer får vi, genom revision och redovisningstjänster, god kunskap om företagens förbrukning. Det gör att vi också kan, och borde, ge råd och tips om hur de kan minska sin förbrukning. Detta i sin tur leder till såväl minskade kostnader som minskade koldioxidutsläpp.

Varför inte börja med oss själva. Genom miljödiplomering, vilket sker genom Föreningen Svensk Miljöbas (svenskmiljobas.se), kan vi sopa framför egen dörr och själva bidra till en bättre värld. Framtagande av inköps-, rese- och miljöpolicy, som Svensk Miljöbas kan hjälpa till med, bidrar till ökat medvetande och nå minskad förbrukning. Genom Världsnaturfonden kan var och en mäta sitt ekologiska fotavtryck och få intressant information om hur ens påverkan är på jorden. Alla kan inte göra allt men alla kan, och måste, göra något. Har vi den insikten ökar möjligheterna till en hållbar värld. Vi kan som individer och företag, små som stora, inte längre bortse från vårt ansvar och att det vi som enskilda personer och företag gör, har en avgörande påverkan.

För de som är intresserade och vill ha mer information kan läsa på t ex följande hemsidor: Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Respect och WWF.

Vi som håller till på kontor kan göra en mängd saker och i länken (miljötips) finns en uppräkning av de åtgärder som min lilla byrå gjort och, om ni inte redan vidtagit samma åtgärder, kan tjäna som exempel, både för det egna kontoret och till kunders.

Ett bra sätt att se över kontorets/företagets förbrukning är att nattvandra. Då kan man se om något onödigt står på. Ska ni göra om kan det vara bra att veta att ljusa färger minskar energibehovet. Varför inte passa på att bokföra åtgång av mil, kWh, liter, antal mm. Det ger lättanvänd information om förbrukning. Det är också utmärkt information att mäta förbrukning av transporter, tjänsteresor och energi.

Om Ni är intresserade av att veta mer om vårt miljöengagemang, se artikel i Balans alternativt utdrag som PDF eller kontakta oss.