Om FAR kvalitetsmärkning

FAR har tagit fram ett nytt märke ”Kvalitetskontrollerad och auktoriserad av FAR", som enbart kan användas av de byråer som klarat kvalitetskontrollen.

Märkningen ger byråernas kunder ett tydligt bevis på att byrån håller vad den lovar.


Vi ställer krav på våra medlemmar, att de i sin kundrelation ska följa lagar, etiska regler och branschens standarder.

Vi är så stolta över vår kvalitetssäkring, det är en viktig del av medlemskapet i FAR, säger Therese Andersson, affärsområdeschef hos Medlem på FAR.